Naprawmiauto.pl - logo

ZAPYTANIE OFERTOWENR 1/2.4/POPC/2020
USŁUGI ZEWNĘTRZNE I OPROGRAMOWANIE


Zakup jest planowany w ramach Projektu:
„Rozszerzenie funkcjonalności usługi elektronicznej dzięki połączeniu wielu centrów informacji w jeden hub informacyjny”


Wybranego do dofinansowania w ramach:


Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 oś priorytetowa II: E-administracja i otwarty rząd działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Więcej informacji w dokumentach: